skip to Main Content
KKTC İKAMET İZİNLERİ VE KISA DÖNEM VİZELER

KKTC İKAMET İZİNLERİ VE KISA DÖNEM VİZELER

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ SÜRESİ

K.K.T.C’de taşınmaz mal sahibi olan yabancılara, ilk 3 yıl boyunca birer yıllık, daha sonra ise kendi adına tapu almış olması şartıyla ikişer yıllık ikamet izni verilebilir.

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ KRİTERLERİ

K.K.T.C’de ikamete uygun bir konutunun olması ve bu amaçla kullanılması gerekir.

Aynı konuta ilişkin koçanın birden fazla hisseye bölünmüş olması ve herhangi bir hisse sahibinin bu bent uyarınca kısa dönem ikamet izni almış olması halinde, başka bir hissedara aynı konut için kısa dönem ikamet izni verilmez.

Taşınmaz malın sözleşme ile satın almış olması halinde, satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olması ve Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinme izni verilmesi için başvuru yapmış olmanız gerekir.

Taşınmaz malın başvuran adına tapu koçanı bulunması halinde, aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması; taşınmaz malın ödemeleri devam eden bir sözleşme ile alınmış olması halinde, sözleşmedeki aylık taksit tutarına ilaveten aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması gerekir.

 

İKAMET İZNİNDEN MUAF OLAN YABANCILAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli yabancılar,

Vatansız olduğu tespit edilmiş yabancılar,

Ülkede velisi veya vasisi ile yaşamakta olan, on sekiz yaşını doldurmamış olan yabancılar.

Ülkede yurttaş olan velisi veya vasisi ile yahut yasal izinli olan velisi veya vasisi ile yaşamakta olan on sekiz yaşından büyük, zihinsel engelli olan veya en az yüzde elli fiziksel engelli olan yabancı kişiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.

Mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet İzni Yasası uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam ettiği sürece,

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca çalışma veya iş kurma izni sahibi olanlar, bu izinleri devam ettiği sürece.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile diplomatik pasaport sahibi yabancılar ve ailelerinden, Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.

Uluslararası kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik yabancı misyonda geçici bir süreyle görevlendirilip Dışişleri Bakanlığınca muafiyeti bildirilenler

Uluslararası antlaşmalar uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapmak için atanmış olan personel ile eş ve çocukları.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan ve zorunlu askerlik görevini yerine getirenler dışındaki askeri personel ile onların eşleri, çocukları, anne ve babası.

Tutuklu, hükümlü veya gözaltında olanlar, bu hallerinin devam ettikleri süre boyunca.

 

İKAMET İZNİNDEN MUAF OLAN YABANCILARIN MUAFİYET BELGESİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.

Fasıl 105, Muhacecer ve Yabancılar Yasasının 20. Maddesi altında yapılan düzenlemeyle 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü gereğince ülkede İkamet İzninden muaf olarak kalan/kalacak yabancıların muafiyet belgesi alması gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler ve Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler  ikamet izninden muaf olup, ülkedeki yasal izinli oldukları sürenin sona ermesinden itibaren en geç kırk gün içerisinde Daire’ye başvurarak İkamet izninden muafiyet belgesi almak zorundadırlar.

İkamet izninden muaf olan kişiler, İkamet izinleri ve vizeler tüzüğünün resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde İkamet izninden muafiyet belgesi almaları zorunludur. Bu süre içerisinde muafiyet belgesi almamış olanlar, bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa’daki para cezaları uygulanır.

ALTMIŞ YAŞINI DOLDURMUŞ OLUP KKTC’DE YASAL İZİNLİ OLMAKSIZIN BULUNAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.

İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten önce, altmış yaşını doldurmuş olup KKTC’de yasal izinli olmaksızın bulunan yabancılar, bir yıl içerisinde ikamet izni almaları halinde ülkede ikamet izinli olarak kalabileceklerdir.

GEÇMİŞTE İKAMET İZNİ ALABİLECEK KRİTERLERE SAHİP OLUP İZİN ALMAMIŞ OLAN YABANCILAR

Geçmişte ikamet izni çıkarabilecek kriterlere sahip oldukları halde İkamet İzni almamış olan KKTC’de yasal izinli olan yabancıların, eş ve çocukları, çocukları yurttaş olan anne ve babalar, anne veya babası yurttaş olan yabancılar, KKTC’de eşi veya çocuğu öğrenci izni olan yabancılar, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları ve geçmişte ikamet izni çıkarabilecek durumda olduklarını ispatlamaları halinde ikamet izni alabilecekler.

 

Back To Top