skip to Main Content
KKTC VERGİ SİSTEMİ

KKTC VERGİ SİSTEMİ

KUZEY KIBRIS VERGİ SİSTEMİ NASILDIR ? 

Tüm sermaye şirketleri ve Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen diğer kurumalrın kazançları Kurumlar Vergisine bağlıdır.
Yasal merkez veya iş merkezleri KKTC sınırları içinde bulunan kurumlar gerek KKTC gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançları üzerinden %15 oranında Kurumla Vergisine tabidir.

Yasal merkez ve iş merkezlerinden her ikiside KKTC sınırları içinde bulunmayan yabancı kurumlar yanlız KKTC ‘den elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %15 oranında vergilendirilirler.

Hava ulaşımı ile uğraşan yabancı ulaştırma kurumları ,hasılatlarına %5 ortalama emsal oranını uygulamak suretiyle saptanan vergiye matrah olacak kurum kazancı üzerinden %36 oranından vergilendirilirler,kara ve deniz ulaşmı ile uğraşan tabancı ulşatırma kurumları ise,hasılatlarına %10 ortalama emsal oranı uygulamak suretiyle saptanan vergiye matrah olacak kurum kazancı üzerinden vergiye tabi tutulurlar.

Eğitim veya sağlık hizmetlerine yonelik olarak yüksek öğrenim kurumu ,öğrenci yurdu ,huzurevi veya sağlık tesisi işletmek amacıyla yatırım yapan KKTC ‘de tescilli ,ayrı tüzel kişiliğe sahip işletmelerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ,beş yıl süre ile %10 oranında kurumlar vergisine tabi tutulur.Ayrıca gelir yasasına göre gelirin vergi kesintisi Ayrıca gelir vergisi yasasına göre gelirin vergi kesintisi yöntemi ile ödenmesinini zorunlu olduğu hallerde ,öngörülen oran %5 ‘e indirilir.
Bakanlar Kurulu ‘nun saptadığı kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve yasal merkez ve iş merkezleri bu yörede bulunan KKTC’de tescilli ayrı tüzel kişiliğe sahip imalatçı kurumların ,bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları on yıl süreyle %10 kurumlar vergisine tabi tutulur.

Vergiye tabi safi kazanç , yatırım indirimleri ve amortisman giderleri indirimi yapıldıktan sonra saptanmaktadır.
Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla ,yabancı ülkelerde elde edilerek ,KKTC’nde genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan ,mahallinde ödenen benzeri vergiler tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.
Kurumlar Vergisi ,biri Mayıs biri Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi yasasında belirtilen kurumlar ödemeleri gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kurum kazancı üzerinden %15 Gelir Vergisine tabi tutulur.
Kurumlar Vergisi yasası kapsamında indirimli Kurumlar Vergisi oranı (%10) uygulamasından yararlanma hakkı kazanmış olan kurumlarda ,dağıtılmayan kurum kazancı kapsamında yapılan gelir vergisi kesintilerinde ,yürürlükteki gelir vergisi oranı yerine ,yürürlükteki kesinti oranından fazla olmamak kaydıyla , dağıtılmayan kurum kazancının ödenmiş sermaye miktarına oranı esas alınır.

Katma Değer Vergisi
Katma Değer Vergisi 1996 yılında bir tüketim vergisi olarak yürürlüğe girmiştir.Katma Değer Vergisi Oranla Tüzüğü uyarınca 6 tane katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.Uygulanan Katma Değer Vergisi oranları %0,%3,%5,%10,%15,%20’dir.

Back To Top
Cevap yaz
💬 Mesaj gönderin
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?