skip to Main Content
Kuzey Kıbrıs’ta Konuta Bağlı Oturma İzinleri

Kuzey Kıbrıs’ta Konuta Bağlı Oturma İzinleri

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ SÜRESİ

K.K.T.C’de taşınmaz mal sahibi olan yabancılara, ilk 3 yıl boyunca birer yıllık, daha sonra ise kendi adına tapu almış olması şartıyla ikişer yıllık ikamet izni verilebilir.

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ KRİTERLERİ

K.K.T.C’de ikamete uygun bir konutunun olması ve bu amaçla kullanılması gerekir.

Aynı konuta ilişkin koçanın birden fazla hisseye bölünmüş olması ve herhangi bir hisse sahibinin bu bent uyarınca kısa dönem ikamet izni almış olması halinde, başka bir hissedara aynı konut için kısa dönem ikamet izni verilmez.

Taşınmaz malın sözleşme ile satın almış olması halinde, satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olması ve Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinme izni verilmesi için başvuru yapmış olmanız gerekir.

Taşınmaz malın başvuran adına tapu koçanı bulunması halinde, aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması; taşınmaz malın ödemeleri devam eden bir sözleşme ile alınmış olması halinde, sözleşmedeki aylık taksit tutarına ilaveten aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması gerekir.

 

KKTC Oturma İzni almak için gerekli evraklar:

  • Kimlik belgeniz / Pasaportunuz
  • Ev tapunuz / Kira Kontratınız
  • Maaş bordronuz veya banka hesap cüzdanınız

Başvurduktan sonra ise bazı kan tahlilleri  gerekir. Bu tahlil sonuçlarıyla birlikte müracaatınızı yapabilirsiniz. KKTC Oturma İzni almak için gerekli evraklar:

  • Kimlik belgeniz / Pasaportunuz
  • Ev tapunuz / Kira Kontratınız
  • Maaş bordronuz veya banka hesap cüzdanınız
  • 6 adet biyometrik fotoğraf
  • Tahlil sonucunuz

 

Back To Top